Folket…prinsen… og monarkiet

Title: Folket…prinsen… og monarkiet

108×141 cm

Acrylic coal water

35.000,-  DKK

.

.

.

Date: